Meie teenused

Tööstuslik automatiseerimine

Tänapäevane tootmisturg ei saa olla konkurentsivõimeline ilma uusimaid saavutusi kasutamata. Täna ei saa AJS-ta hakkama ükski tootmisharu: just tootmisprotsessi automatiseerimine aitab suurendada tootmismahte, optimeerida ressursikulusid ja võimaldab seega maksimeerida tootlust ja saada suuremat tulu.

Tööstusliku automatiseerimise projektide elluviimisel teostab meie ettevõte järgmised etapid::

  • Objekti tundmaõppimine ja automatiseeritud juhtimissüsteemi (AJS) loomise vajaduse põhjendamine;
  • AJS-le tellija poolt esitatavate nõudmiste kujundamine;
  • Tehtud töö aruande vormistamine ja AJS väljatöötamise tellimused.

Tehniline hooldus

Objekti ülevaatus, andmete kogumine, projekt- ja töödokumentatsiooni väljatöötamine, koostetootmine, montaaž, käitamine ja reguleerimine, garantii- ja garantiijärgne hooldus.

  1. Masinate, mehhanismide ja tehnoloogiliste liinide ülevaatus koos ülevaatusaruannete ettevalmistamise ja väljastamisega.
  2. Seadmete tarnijate pakkumiste tehniline hindamine, et selgitada välja nende vastavus väljatöötatud tehnilistele lahendustele.